Esimerkki koulutuspaketista

I-päivä

1. Yrityksen taloudelliseen asemaan ja tavoitteisiin perehtyminen

2. Henkilökunnan kuuleminen, toimekuvat ja ammattitaidon kartoitus

3. Tietotekniikan ja ohjelmien soveltuvuus ja niiden hallinta

4. Ulkosuhteiden ilmoittajat/päättäjät kuuleminen ja arviointi


Kahden päivän ohjelman hinta sisältää kouluttajalle ennalta lähetetyn materiaalin käsittelytyön  sekä kirjallisen raportin kehittämis- ja muutostarpeista.

Pyydä tarjous.
Myös lyhyempiä koulutsjaksoja tarjolla.


II - päivä

1. Ehdotus henkilöresurssien mitoituksesta; ilmestysmispäivistä, myynnin ja valmistuksen aikataulusta, toimituksen tavoitteista.

2. Raportti ulkosuhteista; asiakkaiden arvio lehden asiantuntevuudesta, ammatitaidosta ja tehokkuudesta ilmoitusvälineenä.

3. Tulosten esittely henkilökunnalle sovitussa laajuudessa. Muutostarpeiden,  laadullisten ja määrällisten tavoitteiden esittelyä ja aikatauluista  sopimista.
Comments